AZPOHONY s.r.o. Reviews with ekomi.cz
Nákupní košík
Celkem včetně DPH: 0 Kč
0

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO ZÁKAZNÍKY - PODNIKATELE

 

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace zboží zakoupeného na internetovém obchodu https://www.azpohony.cz/ (dále jen „internetový obchod“) provozovaného společností

AZPOHONY s.r.o., IČO: 28320379, se sídlem: Húskova 1040/8, 618 00 Brno-Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61095

kontaktní email: [obfuscate_1_|106|106|96|103|103|113|97|58|92|116|107|107|95|103|109|121|40|94|116]

kontaktní telefon: 530 506 994

 (dále jen „Prodávající“)

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ REKLAMACÍ:

AZPOHONY s.r.o. Hrušovanská 24, 667 01, Vojkovice, nestanoví-li záruční list jinak

Tento reklamační řád se použije výlučně ve vztahu k fyzické nebo právnické osobě, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Zákazník - podnikatel“) prostřednictvím internetového obchodu. Reklamační řád pro zákazníky - spotřebitele najdete zde.

Jaké vady lze reklamovat?

1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku. Za vadu zboží se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2 Zákazník - podnikatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (resp. převzetí zboží). To neplatí, ujistil jej Prodávající výslovně, že zboží je bez vad anebo zastřel-li vadu lstivě.

3. Zákazníkovi - podnikateli nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

4. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

5 Zákazníkovi – podnikateli nenáleží práva z  vadného plněné také tehdy, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka – podnikatele vnější událost.

Jaká je záruční doba?

Zákazník – podnikatel může vytknout vadu, která se projeví na zboží do dvou let od jeho převzetí. Kupující je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak Prodávající práva z vadného plnění nepřizná.

Jaká práva z vadného plnění má Zákazník - podnikatel?

1. Je-li vada zboží podstatným porušením smlouvy, má Zákazník - podnikatel právo

  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  • na odstranění vady opravou zboží,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.

 

Zákazník - podnikatel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník - podnikatel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Zákazník - podnikatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi - podnikateli, že vady neodstraní, může Zákazník - podnikatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník - podnikatel své právo včas, má práva dle odst. 9.8 tohoto článku obchodních podmínek.

 

2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník - podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

3. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Zákazník - podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník - podnikatel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

4. Zákazník - podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  • použil-li Zákazník - podnikatel zboží ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li Zákazník - podnikatel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.

 

Jak má Zákazník - podnikatel postupovat při reklamaci?

1.  Nestanoví-li záruční list jinak je adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace): Hrušovanská 24, 667 01, Vojkovice.

 

2. Prodávající vyřídí reklamaci Zákazníka – podnikatele v přiměřené lhůtě.

 

Jaká je rozhodná právní úprava?

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 5.3.2024.

Garance nejnižší ceny
Garantujeme nejlepší ceny na trhu

Výhodnější nabídku, než u nás nenajdete.

Našli jste nižší cenu? Klikněte zde a dáme Vám slevu!

Pohony poctivě testujeme

Vám dodáme pouze ty, za kterými si stojíme.

Už 18 let sbíráme zkušenosti

A dennodenně je využíváme ve váš prospěch.


Zboží odesíláme obratem

Objednali jste do 13h? Pak je již zaručeně na cestě k vám.

Máme skladem 99,9 % produktů

Od pohonu přes wifi ovladač až po fotobuňku. Stačí si vybrat.

Jsme technici srdcaři

Dotaz nebo řešení problému? Nenecháme vás v tom.

NahoruNahoru
close
Loading...