Nákupní košík
Celkem včetně DPH: 0 Kč
0

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů společnosti AZPOHONY s.r.o., IČ: 28320379, se sídlem: Húskova 1040/8, 618 00 Brno-Černovice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61095 (dále jen „Prodávající“)

Osobní údaje zákazníka jsou důvěrná a jsou zpracovávána Prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky Zákazníka, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi, pro účely vyřízení reklamace či odstoupení od smlouvy.

 
Některé údaje poskytnuté Zákazníkem mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se plně řídí GDPR a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté zákazníkem chránil.
 
Kromě údajů úmyslně sdělených Zákazníkem v rámci registrace na webové stránce Prodávajícího nebo při objednání zboží Prodávajícího, či sdělených podle bodu 9.4 těchto obchodních podmínek, Prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o Zákazníkovi.
 
Veškeré osobní údaje třetích osob poskytnuté Prodávajícímu při poskytování technické podpory (telefon, online chat, mail, osobně na provozovně), jsou zpracovávány v souladu se GDPR pouze za účelem vyřízení příslušného dotazu.
 
Veškeré údaje získané od zákazníka jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky Prodávajícího a slouží výhradně k účelům Prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám, s výjimkou osob dopravujících objednané zboží a subjektů Heureka.cz a Zboží.cz.
 
Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data Zákazníka před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu zákazníka poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
 
Prodávající zpracovává poskytnuté osobní údajů po dobu 3 let.  Po delší dobu bude Prodávající zpracovávat osobní údaje Zákazníka pouze stanoví-li tak zákon, či jiný obecný závazný právní předpis nebo z důvodů oprávněných zájmů Prodávajícího. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník má právo žádat Prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm Prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném GDPR. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Zákazník má dále právo požádat o předání zpracovávaných údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů).  
 
Máme nejlepší ceny na trhu

Výhodnější nabídku, než u nás nenajdete.

Pohony poctivě testujeme

Vám dodáme pouze ty, za kterými si stojíme.

Už 18 let sbíráme zkušenosti

A dennodenně je využíváme ve váš prospěch.


Zboží odesíláme obratem

Objednali jste do 13h? Pak je již zaručeně na cestě k vám.

Máme skladem 99,9 % produktů

Od pohonu přes wifi ovladač až po fotobuňku. Stačí si vybrat.

Jsme technici srdcaři

Dotaz nebo řešení problému? Nenecháme vás v tom.

NahoruNahoru
close
Loading...